Brunch+ zondag 7 mei

Brunch+ zondag 7 mei
Zondag 7 mei is Piet Andreae, voorzitter van Stichting Wens-droom Moerdijk, gastspreker op de Brunch+. Stichting Wens-droom Moerdijk zet zich in voor mensen met een wens die zij zelf door ziekte of beperking niet kunnen verwezenlijken.
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van de brunch. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het is gebruikelijk dat de gastspreker een bestemming kiest voor de opbrengst. Stichting Wensdroom heeft gekozen voor SOVAK, een organisa-tie in de regio die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij kunt u denken aan zorg in de vorm van bege-leid wonen, dagbesteding, een werkplek.
Met de Brunch+ staan ontmoeting en gesprek voorop. Iedereen is van harte welkom op zondag 7 mei in GK ‘de Ontmoeting’, Stationsstraat 2 in Zevenbergen. De brunch begint om 11.00 uur, met inloop vanaf 10.45 uur. In verband met de voorberei-dingen graag uiterlijk donderdag 4 mei aanmelden via brunch@deontmoeting.nu. Heeft u geen mail dan kunt u telefo-nisch aanmelden bij R. Molenaar 06-524 16 216 (vanaf 19.00 uur). Het eerste deel van de brunch+ is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Met de brunch+ willen we aandacht besteden aan maatschappe-lijke activiteiten en thema’s en deze keer is er gezocht naar een plaatselijk initiatief. Het Team Brunch+ hoopt op uw belang-stelling!

 
terug