Postzegels en kaarten sparen Postzegels en kaarten sparen
                    Postzegels en kaarten sparen voor ‘ kerk in Aktie’
  Kan  € 30- á 40.000.- opleveren voor Kerk in Actie.
In de kerk staan dozen waar de postzegels en kaarten in kunnen worden gedaan.
De diaconie verzorgt verzending.
Ook kunt u deze rechtstreeks versturen naar Kerk in Aktie, postbus 456, 3500 AL Utrecht.
                                                    Zie ook http://kerkinactie.nl
terug