De Ontmoeting De Ontmoeting

De Gereformeerde Kerk Zevenbergen heeft vanaf september 2021 een nieuwe naam ‘de Ontmoeting’. De Ontmoeting is een PKN gemeente en telt iets meer dan 165 gemeenteleden. Als kleine gemeente zijn we betrokken op elkaar en samen geven we vorm en inhoud aan het gemeenteleven. De Diaconie, een Team ZWO, een Team Brunch+, een Pastoraal Team, een Team Liturgie, een Team Kunst in de kerk en een Activiteitenteam zijn teams die zich samen met andere vrijwilligers inzetten voor verschillende vormen van ontmoeting.

In die ontmoetingen voelen we ons verbonden met God en met mensen, van jong tot oud.
Als kerkelijke gemeente willen we met een open blik in de samenleving staan en open staan voor wat mensen bezig houdt in deze tijd.

De Ontmoeting heeft op dit moment geen vaste predikant. Een groot deel van het jaar worden de zondagse erediensten verzorgd door gastvoorgangers. Op de overige zondagen worden er vrije vieringen of ontmoetingsbrunches gehouden. Er is een kerkelijk werker die samen met het Team Liturgie de vrije vieringen organiseert en met het Team Brunch+ de ontmoetingsbrunches.
De erediensten en de vrije vieringen beginnen om 10.00 uur. De ontmoetingsbrunches beginnen om 11.00 uur. Onder ‘Kerkdiensten’ vind u een overzicht van de diensten. U bent van harte welkom!

Maandelijks wordt er bij alle gemeenteleden een Nieuwsbrief bezorgd. Hiermee wordt ieder op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de gemeente.

Verder op de website vind u meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen.