Verslag van 25 september 2022 Verslag van 25 september 2022
Het thema van de Brunch+ op 25 september was ‘Over de brug! Bruggen bouwen tussen kerk, overheid en samenleving’. Gastspreker Karin de Schipper-Visser, directeur van SKIN-Rotterdam heeft verteld over het werk van SKIN-Rotterdam. SKIN, Samen Kerk in Nederland, is een stichting voor en door internationale kerken in Rotterdam en omstreken. Rotterdam telt ruim tweehonderd christelijke internationale kerken en voor veel mensen is hun kerk een thuishaven en een plek waar praktische hulp geboden wordt. SKIN-Rotterdam staat deze kerken bij waar nodig. Dit kan zijn bij praktische hulp maar ook bij het leggen van contacten met andere kerken, met lokale overheid of andere organisaties in de samenleving.
Het zoeken van verbinding en een brug bouwen naar de ander is niet alleen iets van christelijke internationale kerken in Rotterdam maar ook van Protestantse kerken in Nederland. Het verhaal van Karin leidde tot veel vragen en was een uitnodiging om verder in gesprek te gaan over hoe een brug gebouwd kan worden naar de ander.
Oprechte nieuwsgierigheid en open staan voor de ander kan helpen om ‘het vreemde’ wat we soms in ontmoetingen ervaren te overbruggen. En de Brunch+ blijkt een mooie manier om met elkaar in gesprek te gaan over iets wat ons niet bekend is!


terug