Verslag van 18 december 2022 Verslag van 18 december 2022
Weer een Brunch+ op zondag 18 december met als thema ‘Geldzorgen? Samen kom je verder!’. Gastspreker is Bram den Hollander, bestuurslid bij Stichting Grip op je Knip Moerdijk, ook wel bekend als Schuldhulpmaatje Moerdijk. Schuldhulpmaatje is er voor mensen met financiële problemen of schulden. Ze is een aanvulling op de reguliere schuldhulpverlening, wil mensen bijstaan om te voorkomen dat ze verder in de schulden raken en biedt nazorg.
Bekendheid met het werk van de stichting en de signaalfunctie van de omgeving zijn nodig om mensen met (dreigende) financiële problemen zo snel mogelijk hulp te bieden. Het snel signaleren en contact opnemen met de stichting kan voorkomen dat mensen diep in de schulden raken. De praktijk laat echter zien dat het niet zo makkelijk is om ergens aan te kloppen als je financiële problemen hebt. Schuldhulpmaatje Moerdijk hoopt door meer bekendheid te geven aan het werk van de stichting deze drempel te verlagen. Uitgangspunt is altijd dat er zonder oordeel, oplossingsgericht en deskundig geholpen wordt.
U bent van harte welkom bij deze Brunch+. Er zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop is er gelegenheid om een bijdrage te doen voor Grip op je Knip Moerdijk/Schuldhulpmaatje Moerdijk.
Aanvang 11.00 uur, inloop vanaf 10.45 uur. In verband met de voorbereidingen graag uiterlijk donderdag 15 december aanmelden via brunch@deontmoeting.nu. Heeft u geen mail dan kunt u telefonisch aanmelden bij R. Molenaar 06-524 16 216 (vanaf 19.00 uur).

 
terug