Verslag van 15 Januari 2023 Verslag van 15 Januari 2023
De eerstvolgende Brunch+ in het nieuwe jaar is op zondag 15 januari. Het thema is ‘Stress en depressiviteit’ en als gastspreker is uitgenodigd Dirk van de Glind.
Dirk van de Glind heeft Theologie gestudeerd, is jarenlang werkzaam geweest als docent Levensbeschouwelijke Vorming, is schrijver en bevlogen spreker en verteller.
Stress en depressiviteit komen veel voor, bij jong en bij oud(eren). De samenleving stelt hoge eisen aan mensen en niet iedereen voelt zich daar goed bij. In de lezing wordt aandacht besteed aan vragen over depressiviteit en stress. Wat het betekent voor een mens en hoe je er op een goede manier mee om zou kunnen gaan. Hierover nadenken gaat over de vraag wat het betekent om mens te zijn. Wat wordt er allemaal van je gevraagd en door wie? Zijn het reële vragen?
Kortom, zinvolle vragen om over in gesprek te gaan en een goede reden om 15 januari 2023 alvast in uw agenda te noteren.
Zondag 15 januari in GK ‘de Ontmoeting’, Stationsstraat 2 in Zevenbergen. De brunch begint om 11.00 uur, met inloop vanaf 10.45 uur. In verband met de voorbereidingen graag uiterlijk donderdag 12 januari aanmelden via brunch@deontmoeting.nu. Heeft u geen mail dan kunt u telefonisch aanmelden bij R. Molenaar 06-524 16 216 (vanaf 19.00 uur). Het eerste deel van de brunch+ is online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

 
terug