Thomasviering Thomasviering
Oorspronkelijk komt de Thomasviering uit Finland. De insteek was om gelegenheid te creëren voor geestelijke groei van het individu maar ook om dit gezamenlijk te doen ter bevordering van groei van een gemeenschap. De naam van de viering verwijst naar de apostel Thomas. Een mens die hardop durfde te twijfelen en vragen te stellen. In een Thomasviering is ruimte voor vragen, bezinning, creativiteit, gesprek en ontmoeting.
Zondag 17 juli was er een Thomasviering in ‘de Ontmoeting’. Het thema was ‘Groeien?!’ en er werd gelezen uit Matteüs 13:1-9, de gelijkenis van de zaaier.
In een Thomasviering is altijd een kerngedeelte dat ‘Heilige Chaos’ genoemd wordt. Dit is een moment waarop er voor iedereen gelegenheid is om op verschillende manieren met de lezing of het thema aan de slag te gaan; in alle rust, door gesprek of met materialen.
Na de ‘Heilige Chaos’ is de viering afgesloten met een Agapè maaltijd. Een liefdemaal waarmee van oudsher de verbondenheid met de naaste werd benadrukt. Met het delen van brood en honing hebben we de gemeenschap met elkaar gevierd en hebben we gezongen …

Vieren is je hart verwarmen.
Er is een plek in deze kring.
Adem, luister mee en zing,
laat de stilte je omarmen.

Vieren is met open handen
vrij ontvangen wat er komt,
wat verkild is en verstomd,
aan nieuw vuur laten ontbranden.

Vieren is je laten dragen
door genade, door elkaar,
door een lied en een verhaal.
Er is ruimte voor je vragen.

(uit Zingenderwijs, tekst Margreet Spoelstra)


 
terug