Ouderenmiddag Ouderenmiddag
Na 2 jaar corona kon er op 1 juni weer een ouderenmiddag worden georganiseerd. Veel ouderen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het was goed om elkaar weer op deze manier te kunnen ontmoeten en bij te praten. Voor de inwendige mens werd goed gezorgd. Maar ook de algemene kennis werd getoetst met een quiz. Vragen als: “in welk deel van de sinaasappel zitten de meeste vitamines” en “hoe oud werd de oudste mens op aarde”. Je moet het maar weten! Uiteindelijk was er één groep met de meeste goede antwoorden en zij gingen met hun prijs “de eeuwige roem”  naar huis. We sloten de middag af met een feestelijke broodmaaltijd.Namens de diaconieën van de Hervormde gemeente en GK “de Ontmoeting” te Zevenbergen.
 
terug