Pastoraat in de gemeente Pastoraat in de gemeente

Het pastoraat in de gemeente laat zich op verschillende manieren zien. Het Pastorale Team bezoekt mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Er wordt bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder op de verjaardag een attentie gebracht. Elke zondag wordt er een bos bloemen gebracht bij een gemeentelid. In en rondom de zondagse vieringen is er aandacht voor de levensverhalen van mensen.

In een mensenleven kunnen zich tal van situaties voordoen die vragen oproepen. Situaties  die vragen om een luisterend oor en vragen om een ontmoeting. Op momenten van ziekte, scheiding, geboorte van kinderen, opgroeiende kinderen, overlijden, verlies van werk of gezondheid kunnen zekerheden omslaan in onzekerheden. Er kunnen zich vragen voordoen rondom geloof en zingeving. Er kan een verhaal nodig zijn om weer verder te kunnen met je leven en met je eigen verhaal.
De christelijke traditie reikt ons tal van verhalen aan van mensen die hun weg zijn gegaan met God; zoekend, vragend, lovend, twijfelend, dankbaar, roepend. Soms herkennen wij onszelf in die verhalen; zijn we zoekend naar wat God betekent in ons leven of zijn we juist dankbaar. De vragen en antwoorden kunnen tijdens je leven veranderen.
In het pastorale gesprek is er ruimte voor deze vragen, voor de niet te beantwoorden vragen, voor stilte.

Het Pastorale team wil graag op de hoogte blijven van het wel en wee in de gemeente maar kan niet alles weten. Wilt u bezoek van één van ons of kent u iemand die graag bezoek wil, dan horen wij dat graag.

Het pastoraal team,
Marry Bakker, 06-372 83 767
Liesbeth Compagner
Wil van der Wulp, 06-534 46 533
Marjan van der Leer 06-188 159 40
Trijnie van de Polder 06-201 653 99

Rianne Fortuin-Mosterd, kerkelijk werker,
kerkelijkwerker@deontmoeting.nu, 06-234 04 297

terug