Verslag van 7 mei 2023 Verslag van 7 mei 2023
Stichting Wensdroom Moerdijk
Op de brunch+ van zondag 7 mei was Piet Andreae uitgenodigd als gastspreker en als voorzitter van Stichting Wensdroom Moerdijk heeft hij het een en ander verteld over het werk van deze stichting.
De stichting heeft als doelstelling mensen met een ernstige chronische ziekte en/of lichamelijke of geestelijke beperking te helpen bij het verwezenlijken van een wens.
Met de brunch+ willen we aandacht besteden aan maatschappelijke activiteiten en thema’s en deze keer is er gezocht naar een plaatselijk initiatief. Ruim tien jaar geleden hebben Piet Andreae en zijn vrouw, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van autobedrijf Andreae, de stichting opgericht en vanaf die tijd zijn er voor tal van mensen in de regio wensen vervuld.
De stichting is afhankelijk van donaties, sponsoren en acties en dit is op allerlei manieren mogelijk. Wilt u hier meer van weten, kijk dan op www.wensdroommoerdijk.nl

 
terug