Organisatie GK de Ontmoeting Organisatie GK de Ontmoeting
      GK
 
           
Organisatiestructuur
                     
      Kerkenraad            
      Voorzitter  Hans van Arkel            
      Predikant Marloes Meijer            
      Scriba Peter Bouwman            
      Vz. Diaconie Frank Wesstein            
      Kerkelijkwerker Rianne Fortuin-Mosterd            
      Kerkrentmeester
Vz Kerkrentmeester
Vincent Polman
Leo van de Woestijne
           
      Ouderling Jan van der Wulp            
      Boekhouder Bart Bakker            
      Diaken Dineke Bouman            
      Diaken Johan van Santbergen            
      Diaken Richard Molenaar            
                     
                     
Diaconie   Kerkrentmeesters   Pastoraal team   Team Liturgie
Voorzitter Frank Wesstein   Voorzitter Leo van de Woestijne   Marry Bakker Wil van der Wulp    Rianne Fortuin-Mosterd
Secretariaat  Richard Molenaar   Penningmeester Bart Bakker   Liesbeth Compagner  Marjan vd Leer   Petro van der Giessen
Penningmeester Bart Bakker   Secretaris Vincent Polman   Rianne Fortuin-Mosterd  Trijne vd Polder   Hilly Hofer
Raad van Kerken Johan van Santbergen   Kerkbalans Peter Nugteren           Wil van der Wulp
ZWO Dineke Bouman   Technisch beheer Herman Hanemaaijer            
                     
Teams
                     
Team Brunch+   Team ZWO   Team Kunst in de kerk   Activiteitenteam  
Vincent Polman Cor Rus Hartland   Marjon Bus Petro v/d Giessen   Jan van der Wulp Juul Vaartjes   Hans Eikelenboom Hans van Arkel
Marry Bakker Rianne Fortuin-Mosterd   Nelie Griffioen Dineke Bouman   Petro v/d Giessen     Richard Molenaar Leo van de Woestijne 
Richard Molenaar                 Herman Hanemaaijer Hilly Hofer
                  Petra Eikelenboom  
                     
Schoonmaakteam      Dienstrooster Wil v.d. Wulp   Jeugdwerk   Koffieschenkers
Petra en Hans Eikelenboom Anke Marzacu   Websitebeheer  Richard Molenaar   St. Prot.Jeugdw.Zevenb. Thea Drost   Petro van der Giessen Cor Rus Hartland
Eelke van de Polder Janny van Dijk   Liturgisch bloem. Petro v.d. Giessen         Nellie Griffioen Hans Eikelenboom
Nelie Griffioen Wil van der Wulp   Bloemen Jannie van Dijk         Richard Molenaar Herman Hanemaaijer
      Raad van Kerken Johan van Santbergen   Nieuwsbrief verspreiding   Wil van der Wulp  
Team Beeld en Geluid   Zalenverhuur Vincent Polman   Hans en Petra Eikelenboom   Leo van de Woestijne  
Hans van Arkel Richard Molenaar   Kerkelijk Bureau Leo van de Woestijne            
Peter Bouman Jan van der Wulp   Classis Johan van Santbergen            
terug