Verslag van 12 november 2023 Verslag van 12 november 2023
Thema ‘De Blauwe Zones op aarde’ met Tom Rijken als gastspreker.
Tom is al veertig jaar predikant en heeft zich daarbij ook verdiept in mediation en coaching. Drie werkterreinen met raakvlakken. Vanuit dit vakgebied heeft hij ons verteld over de vijf Blauwe Zones op aarde; plaatsen waar mensen langer en gelukkiger leven. De boodschap van de Bijbel wil ons duidelijk maken, dat het onze bestemming is om als gezegende mensen in het leven onderweg te zijn, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met elkaar hebben we nagedacht en gesproken over de zingeving van het leven.
terug