Vrije vieringen 2022-2023 Vrije vieringen 2022-2023
Meedoen aan een Vrije viering?
De Vrije vieringen kenmerken zich door een open liturgie waarbij het gaat om een samenkomst van mensen rondom levensbeschouwelijke vragen. Dit maakt het tot een andere viering dan een traditionele viering. De Vrije viering is een viering aan, van en door mensen met ruimte voor twijfel, vragen, zoeken en tasten. Er is een zekere terughoudendheid in het spreken over God. Er is ruimte voor vermoeden, hoop, verlangen en dit wordt op allerlei manieren verwoord en verbeeld. Het gaat vooral niet om waarheden maar om wat er leeft in mensen.
Wij hebben inmiddels ervaring opgedaan met het bedenken en uitvoeren van een aantal Vrije vieringen. In de praktijk blijkt dat dit een intensief maar ook een mooi, leerzaam en creatief proces is waarbij we elkaar bevragen, uitdagen en van elkaar leren. Zowel in de voorbereiding als in de viering zelf is geen vaste ‘orde’ met één voorganger. We doen het met elkaar.
De Vrije vieringen zijn bij uitstek geschikt om als gemeentelid eens ‘in te stappen’. Een aantal weken voor de viering hebben we meestal twee of drie keer een overleg en dan is er de betreffende viering. U gaat daarmee geen langdurige verplichting aan en hoeft geen zitting te nemen in een team.
Als Team Liturgie zijn we benieuwd of er belangstelling is. U kunt één van ons aanspreken of mailen naar kerkelijkwerker@deontmoeting.nu
Team Liturgie,
Hilly, Petro, Rianne, Wil

 
terug