Vrije vieringen Vrije vieringen
Het grootste deel van de zondagse erediensten wordt verzorgd door een aantal vaste gastvoorgangers. Daarnaast organiseert het Team Liturgie elk jaar een aantal vrije vieringen, zoals een Taizéviering, een Thomasviering, een Kunstviering of een Viering met een thema.

Taizéviering
Taizé is een klein bourgondisch dorpje in de streek Bourgondië in Frankrijk. Er is een oecumenische leefgemeenschap gegroeid waar men bij elkaar komt voor bezinning op vrede en vertrouwen. De verzoening van christenen is het hart van Taizé’s roeping. Het is een internationale ontmoetingsplek waar met name vanaf de jaren zestig veel jongeren naar toe gaan. Kenmerkend voor Taizévieringen zijn de korte liederen die repeterend gezongen worden, afgewisseld met gesproken gebeden, een bijbeltekst en stiltes.

Thomasviering
De Thomasviering kenmerkt zich door een moment van ‘Heilige Chaos’. Dit is een moment in de viering waarop je kan rondlopen om verschillende dingen te doen. Hierbij kan je denken aan iets schrijven, muziek luisteren, een kaarsje branden of een creatieve activiteit. Het is een vorm van vieren die ruimte wil geven aan twijfel en aan zoeken. Het begin en het eind van de viering worden beleefd vanaf je eigen plek (stoel).

Kunstviering
In een kunstviering wordt een bepaalde kunstuiting onder de aandacht gebracht. Kunst spreekt tot de verbeelding. Het kijken naar kunst kan verhalen losmaken en het kan een beroep doen op je creativiteit. Bij een kunstviering wordt ingezet op beide. Een bepaalde kunstvorm wordt toegelicht en daarna gaat men zelf aan het werk. Het met elkaar ‘kunst beleven’ is een vorm van ontmoeting met jezelf en met de ander.

Viering met thema
Voor deze vieringen wordt een thema gekozen dat past bij de tijd van het jaar of een thema dat inspeelt op een actueel onderwerp. Er worden bijpassende teksten gelezen, liederen gezongen en muziek beluisterd.

Heeft u een viering meegemaakt en heeft u feedback of suggesties?
Wij horen het graag!

Team Liturgie,
Wil van der Wulp
Hilly Hofer
Petro van der Giessen
Rianne Fortuin-Mosterd, kerkelijk werker,
kerkelijkwerker@deontmoeting.nu of 06-234 04 297

 
terug