40 dagentijd 40 dagentijd
Geroepen om op weg te gaan.
Een oproep tot pelgrimage  in de 40 dagentijd, in het licht van de vier diensten van de goede week en Pasen. Stap voor stap op weg naar Pasen.
Mensen van de weg:
van oudsher werden de eerste christenen zo genoemd. Herinnerend aan de woorden van Jezus Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De eerste tijd van het christelijk geloven was een van dynamiek en beweging. Vrijmoedig en onbevreesd  werd bezieling rondom Jezus Messias gedeeld en doorgegeven, onderweg, op straten en pleinen, in huizen die daarvoor werden opengesteld. Kerk en geloof hebben zich door de eeuwen heen genesteld in vaste dogma’s en overtuigingen, in mooi gebouwde godshuizen. Maar de roep om in beweging te komen blijft.


Geroepen om op weg te gaan:
het thema van deze 40 dagentijd, is een missionaire opdracht. Maar deze beweging naar buiten kan niet zonder die andere beweging naar binnen om ruimte voor God te maken. Daar ligt een verborgen bron van kracht om op weg te gaan en anderen te ontmoeten. Dit thema nodigt uit om in actie te komen.
Het is niet voor de eerste keer dat wij gevraagd zijn als gastvoorgangers voor de vier diensten van de Goede week en Pasen. Altijd wist Jaap van Til ons te bereiken om een plan te maken ter voorbereiding. Nu willen we in zijn traditie u graag bij de voorbereiding betrekken. Met twee vragen en met een suggestie.


Vragen:
  1. Eerste vraag: wie wil in de vier diensten meewerken, met stem of muziek, als cantorij of als groep?
  2. Tweede vraag: wilt u uw kinderen bij dit gebeuren betrekken?  Dan stellen we voor dat u met hen het thema van de diensten bespreekt en vraagt welk lied uit hun eigen favoriete muziek past bij dat thema. Zodat we dat in de dienst kunnen invoegen.
Een antwoord op die twee vragen zouden we graag voor zondag 6 maart ontvangen (want daarna moet het in het liturgieboekje worden uitgewerkt): Email: Timmers-Huigens@hetnet.nl
En dan de suggestie: Vorm met uw gezin of met een paar gezinnen of met vrienden en kennissen een Pelgrimsgroepje voor deze tijd. En neem elke week 1x de tijd om samen te wandelen en al wandelend een thema te bespreken. (Het kan natuurlijk ook thuis dat gesprek). De thema’s zijn hieronder terug te vinden.
Week 1: Zondag 14-2 tot zondag 21-2: Wie roept je? Met andere woorden: er komt veel op je af, wie zegt allemaal wat je moet doen en hoe je je moet gedragen. En wie volg je dan?
Week 2: Zondag 21-2 tot zondag 28-2: Groter dan jij? Met andere woorden:  soms voel je je klein, andere zijn knapper, belangrijker, invloedrijker. Wat heeft dat voor jou voor gevolg en hoe werkt dat in jouw bestaan door?
Week 3: Zondag 28-2 tot zondag 6-3: Een nieuwe kans. Met andere woorden: heb je wel eens een nieuwe kans gekregen en hoe werkte dat uit in je bestaan, en voor wat zou jij graag een nieuwe kans krijgen?
Week 4: Zondag 6-3 tot zondag 13-3: Geloof in de toekomst. Wat verwacht je van de toekomst, heb je er goede hoop op of juist niet?
Week 5: zondag 13-3 tot zondag 20-3: Eind of begin? Waarvan eind of begin en waarmee, in jouw leven zo persoonlijk mogelijk.
Week 6: zondag 20-3 tot zondag 27-3 Pasen!: Wie ben ik? Ken je mij? Ken ik jou?
 
En dan de thema’s voor de diensten van de stille week. Stel je voor dat je voor elk van die diensten ook een pelgrimswandeling zou maken!
Alle kinderen of jongeren kunnen suggesties inleveren van een lied of muziek die hen erg aanspreekt. Als u uw suggestie mailt, dan zullen we die gebruiken. Wanneer U een idee wilt hebben hoe dat werkt denk dan maar aan de Passion met de liederen die daar gebruikt worden.
Voor die muziek van kind of jongere de volgende thema’s:
Witte donderdag:         24 maart: Vriendschap en saamhorigheid.
Goede vrijdag:             25 maart: Weet je de weg? Weet jij waar je aan toe bent? Weet je jouw weg?
                            Of weet een ander de weg voor jou?

Stille zaterdag:             26 maart: Op wie kun jij vertrouwen als het er op aan komt?
Pasen:                          27 maart:  Vol goede moed verder gaan. Waar haal je de moed vandaan?
 
GEEF NIET OP…..   MAAR DOE MEE
 
We horen graag van je,
Ds. en  Mw. Timmers
terug