Kerstpaketten Kerstpaketten

Ook dit jaar willen we graag aan mensen die een extra steuntje en blijk van meeleven en aandacht nodig hebben een kerstpakket schenken.
De diaconie is in overleg met de gemeente en vluchtelingen werk.
De diaconie van de Hervormde kerk wil hieraan ook meewerken en daar zijn we heel blij mee.
Indien u mensen kent waarvan u vindt dat deze extra aandacht verdienen horen wij dat graag.
Tevens een oproep om bij te dragen in de kosten om de grote toestroom van vluchtelingen en gezinnen namens de gezamenlijke kerken een warm welkom rond de kerstdagen te geven.
Storting kan op rekening van de diaconie NL85RABO0346735696 o.v.v. kerstpakketten.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
namens de diaconie
Petro van der Giessen
terug