Omzien Omzien
Beste gemeenteleden,

Het coronavirus heeft onze samenleving en ons kerk-zijn ten dele stilgelegd. We bidden dat alle genomen maatregelen ervoor zullen zorgen dat de gevolgen mee zullen vallen. Het is afwachten. 

Wat betreft ons kerk-zijn beperken we ons niet tot de zondagse eredienst. Juist nu is het van belang om als gemeente van onze Heer Jezus Christus naar elkaar om te zien. 

In geval van nood kom ik langs, verder ben ik altijd via de mail bereikbaar.
Telefonisch contact: 0167-850879 of 06-46882434.

Schroom niet om te bellen, al is het maar voor een gedeeld en/of bemoedigend praatje.

Met deze mail bereik ik helaas niet alle oudere leden. Graag dit doorgeven in je omgeving!

Mag het licht van Pasen nu al over ons allen schijnen.

ds. Evelien Barendregt
 
terug